"Arme Lü Kälwer un rike Lüe Döchter kuemt fröh an'n Mann"
"Lürrige Pötte giff dulle Köppe"
 "Kruse Haor un krusen Sinn, steck de Düwel midden drin"
"Biätter 'n rieken Vader to velaisen äs ne arme Moder"
"De Kiärl frätt mi de Aohrn von'n Kopp un süpp äs 'n Lock"
"En gued Swin frett alls"
 "Is de Fuesel in'n Mann, sitt de Vestand in'ne Kann"
"Well to late tot Iärten kümp, mott met de Katt uut'n Kolsken friätten"
 "Biäter 'n Finger lang handeln äs 'n Arm vull arbeiten"
 "Well schriff, de bliff"
 "Äs de Backen, so de Hacken"
 "Füöhr Geld kann's 'n Düwel dantzen sain"
 "En Mensk mot läërn so lank he liäwt"
 "Watt'm nich in'n Kopp häff, dat mot'm in de Been hebben"
 "Aohne Düngen helpt Biäden nich"
 "Man mott 'n Düwel auk mangs 'ne Käße opfern"
 "Uut Kinner waßt Lü, uut Kalwer Küh"
 "Biäden un Düngen is kin Aberglaube"
 "Viëll Kinner, viëll Vaderunser"
  "Wat junk is, spiellt gän, wat aolt is, knurrt gän"
 "Arme Lü Piär un rike Lü Kinner wäd't fröh graut"
 "Fraulü un Piär mott man nao de Beene kiken"
 "Schöne Blömkes un schöne Wichter staoht nich lange"
"Viell Wichter, viell Suorgen, wenn nich vondage, dann muorgen"
 "Wenn't up 'n Pastor riängt, dann drüeppelt auk up 'n Köster."
"Kopparbeit gripp an", sagg de Ossen - dao moß he de Plog trecken.
Plattdeutsche Weisheiten Plattdeutsche Gedichte Plattdeutsche Reimsels Plattdeutsche Geschichten